Featured Articles
All Stories
Istenünk! 
Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

1. Amíg elérjük uticélunkat...

Istenünk! 
Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Posted at 1:45 |  by Katolikusok Csoportja


Az utóbbi időben megnövekedett a zarándoklatok száma, de ezek sok esetben nem nevezhetők igazi zarándoklatnak, hanem csak valamiféle „vallásos turizmusnak”.

A következő napokban sok látnivalóban lesz részünk, de igyekszünk odafigyelni arra, hogy átéljük életünk zarándok jellegét. Valamit szeretnénk ettől az úttól, szeretnénk valahova eljutni, szeretnénk mások lenni, mint amik most vagyunk. Szeretnénk saját magunk lenni. Kérjünk és higgyük el, hogy már meg is kaptuk!


Hiszek a Szentlélekben

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem, hogy felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

Karl Rahner

2. Hiszem, hogyAz utóbbi időben megnövekedett a zarándoklatok száma, de ezek sok esetben nem nevezhetők igazi zarándoklatnak, hanem csak valamiféle „vallásos turizmusnak”.

A következő napokban sok látnivalóban lesz részünk, de igyekszünk odafigyelni arra, hogy átéljük életünk zarándok jellegét. Valamit szeretnénk ettől az úttól, szeretnénk valahova eljutni, szeretnénk mások lenni, mint amik most vagyunk. Szeretnénk saját magunk lenni. Kérjünk és higgyük el, hogy már meg is kaptuk!


Hiszek a Szentlélekben

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem, hogy felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

Karl Rahner

Posted at 1:42 |  by Katolikusok Csoportja

Amíg első állomásunkra érünk, addig ráhangolódásként nézzünk meg  pár percet   Pádua védőszentjének - Szent Antalnak életéről készült filmből: 

Ez a gyönyörű és elgondolkoztató olasz játékfilm - amelyből itt csak másfél perc ízelítőt látunk - Páduai Szent Antal (1195 -1231) életének főbb eseményeit kíséri végig, az 1221-es szicíliai partoknál történt hajótörésétől kezdve egészen haláláig.

Antal egy portugál szerzetes, aki Olaszországban keresi Szent Ferencet. Antal szónoki képességére egy véletlen folytán derül fény. Életének legnagyobb részét Padova városában és annak környékén tölti, mely akkoriban az „uzsorások városa" néven volt ismert.

Antal tanítása és természetfeletti ereje hatalmas változásokat okoz Padova életében, ezért később a város védőszentjévé választják.

32 évvel halála után felnyitják koporsóját, melyben a nyelve teljes épségben megmaradt. (Ezt majd látni fogjuk a bazilikában.)

Amikor testét a koporsójában átszállították Rómába, a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része elporladt.

Szent Bonaventura így kiáltott fel: "Áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely Istenhez hívta az embereket, és Istent magasztalni tanította. Mily becses lehetsz Isten előtt! Könyörögj értünk! Ámen."

3. Páduai Szent Antal - Isten szónoka


Amíg első állomásunkra érünk, addig ráhangolódásként nézzünk meg  pár percet   Pádua védőszentjének - Szent Antalnak életéről készült filmből: 

Ez a gyönyörű és elgondolkoztató olasz játékfilm - amelyből itt csak másfél perc ízelítőt látunk - Páduai Szent Antal (1195 -1231) életének főbb eseményeit kíséri végig, az 1221-es szicíliai partoknál történt hajótörésétől kezdve egészen haláláig.

Antal egy portugál szerzetes, aki Olaszországban keresi Szent Ferencet. Antal szónoki képességére egy véletlen folytán derül fény. Életének legnagyobb részét Padova városában és annak környékén tölti, mely akkoriban az „uzsorások városa" néven volt ismert.

Antal tanítása és természetfeletti ereje hatalmas változásokat okoz Padova életében, ezért később a város védőszentjévé választják.

32 évvel halála után felnyitják koporsóját, melyben a nyelve teljes épségben megmaradt. (Ezt majd látni fogjuk a bazilikában.)

Amikor testét a koporsójában átszállították Rómába, a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része elporladt.

Szent Bonaventura így kiáltott fel: "Áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely Istenhez hívta az embereket, és Istent magasztalni tanította. Mily becses lehetsz Isten előtt! Könyörögj értünk! Ámen."

Posted at 22:23 |  by Katolikusok Csoportja


A legnépszerűbb szent az egész világon alighanem Páduai Szent Antal (1195–1231. jún. 13). Jóformán nincs templom, ahol ne állana szobra, mely angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja-baja van, végső menedékként mind hozzá fordul.
Az igazi Antal, Lisszabon szülötte, csak annyiban felel meg a róla kialakult képnek, hogy fiatalon halt meg. Az eretnek- és szerzetesmozgalmak századának volt a fia, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa. Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségekbe tántorodó tömegeit térítgette vissza a „helyes” útra a szó fegyverével. Érdemei elismeréséül IX. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. Hogy a szentté nyilvánítást a jámbor közvélemény is jóváhagyja, arról az egyház gondoskodott: e tíz hónap alatt Antal padovai sírjánál rengeteg csoda történt, számtalan kérés és ima talált meghallgatásra. Ez a tíz hónap alapozta meg Szent Antal későbbi közbenjárói hírnevét. Forrás: Padovai Szent Antal Diós István: A szentek élete Magyar Katolikus Egyház 4. Majd Szent Antal megsegít!A legnépszerűbb szent az egész világon alighanem Páduai Szent Antal (1195–1231. jún. 13). Jóformán nincs templom, ahol ne állana szobra, mely angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja-baja van, végső menedékként mind hozzá fordul.
Az igazi Antal, Lisszabon szülötte, csak annyiban felel meg a róla kialakult képnek, hogy fiatalon halt meg. Az eretnek- és szerzetesmozgalmak századának volt a fia, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa. Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségekbe tántorodó tömegeit térítgette vissza a „helyes” útra a szó fegyverével. Érdemei elismeréséül IX. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. Hogy a szentté nyilvánítást a jámbor közvélemény is jóváhagyja, arról az egyház gondoskodott: e tíz hónap alatt Antal padovai sírjánál rengeteg csoda történt, számtalan kérés és ima talált meghallgatásra. Ez a tíz hónap alapozta meg Szent Antal későbbi közbenjárói hírnevét. Forrás: Padovai Szent Antal Diós István: A szentek élete Magyar Katolikus Egyház Posted at 21:00 |  by Katolikusok Csoportja
Isten hozott Benneteket!
Este van, ilyenkor minden másnak látszik mint nappal.

Holnap ugyanezt fogjuk megnézni,  mégis más lesz, mint amit most láthatunk.

Mi jut eszünkbe erről?

a képeket lassan nézzük végig, megállhatunk egy-egy részletnél.
Az utolsó kép után találunk egy Igét és egy választ is.1Kor 15,41 - "Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól."

Más lesz a feltámadott test, mint az elhalálozott, bár a személyiség kontinuitása (folytonossága)  megmarad.


* * * * * * * * 
Imádkozzunk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen5. Megérkeztünk első állomásunkra, Padovába

Isten hozott Benneteket!
Este van, ilyenkor minden másnak látszik mint nappal.

Holnap ugyanezt fogjuk megnézni,  mégis más lesz, mint amit most láthatunk.

Mi jut eszünkbe erről?

a képeket lassan nézzük végig, megállhatunk egy-egy részletnél.
Az utolsó kép után találunk egy Igét és egy választ is.1Kor 15,41 - "Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól."

Más lesz a feltámadott test, mint az elhalálozott, bár a személyiség kontinuitása (folytonossága)  megmarad.


* * * * * * * * 
Imádkozzunk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. ÁmenPosted at 20:00 |  by Katolikusok Csoportja


Mielőtt útnak indulunk kezdjük a napunkat az Evangéliummal, merítsünk belőle  ÚTRAvalót, hogy egész nap vihessük magunkkal a hitet, reményt, és szeretetet.
"Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” 
Lk 11,5-13

Megkaptuk, amit kértünk? meghallottunk a nekünk szóló üzenetet az Evangéliumból? Ha nem akkor lehetünk kicsit rámenősebbek addig olvasni, amíg meg nem halljuk.

6. Jó reggel Padova, jó reggelt kívánunk Zarándokok!Mielőtt útnak indulunk kezdjük a napunkat az Evangéliummal, merítsünk belőle  ÚTRAvalót, hogy egész nap vihessük magunkkal a hitet, reményt, és szeretetet.
"Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” 
Lk 11,5-13

Megkaptuk, amit kértünk? meghallottunk a nekünk szóló üzenetet az Evangéliumból? Ha nem akkor lehetünk kicsit rámenősebbek addig olvasni, amíg meg nem halljuk.

Posted at 19:00 |  by Katolikusok Csoportja


Ez itt Padova térképe, ahol jól látható, mennyi lenne a látnivaló. Sok!
Jó lenne sátrat verni, mert  jó itt nekünk, de választanunk kell, mert tovább fogunk menni.

"Ebben a törpe, emberi világban élünk, de képesek vagyunk kis időre fölébe emelkedni ennek a világnak, képesek vagyunk felülről látni a világot, képesek vagyunk megsejteni valamit abból amire teremtve vagyunk, amire a szívünk vágyik, amiről csak annyit tudunk szavakba foglalni, amit Péter apostol mondott: "Uram, jó nekünk itt lenni."


Virtuális zarándoklat - 1. napja Padovában

- Capella degli Scrovegni kápolna, itt kezdtük a napot Szentírás olvasással. - bemutató videóval
- Prato della Valle - Európa második legnagyobb tere
- Padova leghíresebb zarándokhelye a Santa Giustina (Szent Jusztina) bazilika - videóval
- városnézés  Metrotram-mal az egysínű padovai villamossal - olasz zenével 
- a botanikus kert meglátogatása 


Capella degli Scrovegni kápolna

Capella degli Scrovegni (kápolna) Giotto freskói miatt világhíres. Enrico degli Scrovegni 1303-ban építtette a kápolnát remélve, hogy ezzel megkíméli halott apját a pokolban való örökkévaló kárhozattól.


A kápolna belsejének minden centiméterét Giotto által 1303 és 1305 között készített freskók borítják Krisztus életéről.  Egy igazi gyöngyszem, és nagyon jó volt látni, hogy mindent megtesznek, hogy még sokáig látogatható legyen.
Videó a kápolnáról


A kápolna picike, ezért meghatározott számú látogató léphet csak be egyszerre. Belépés előtt van egy 15 perces videóvetítés, miközben az emberek aklimatizálódnak a helységhez. Ezután szabad csak megcsodálni a freskókat, ami szintén maximum 15 perc.Prato della Valle tér


A 90 000 négyzetméteres Prato della Valle tér Olaszország legnagyobb, a moszkvai Vörös tér után Európa második legnagyobb tere. A téren található hatalmas ovális füves parkot víz veszi körül, melynek mindkét partján összesen 78 szobor sorakozik.  A téren rendszeresen szoktak fesztiválokat rendezni.

A tér sarkában található a Santa Giustina-bazilika.

Szent Jusztina bazilika


Santa Giustina bazilika és apátság
Santa Giustina (Szent Jusztina) bazilika és apátság

*****
Ha éppen Pünkösdkor jársz erre, akkor a kupolából aláhulló rózsaeső fogad , amely szimbolizálja a Szentlélek eljövetelét, a apostolokra mennyből leszálló lángnyelveket.


Padova leghíresebb és legnagyobb temploma és talán észak-Olaszország legnagyobb zarándokhelye, a Santa Giustina (Szent Jusztina) bazilika és apátság, amelynek a hetedik kápolnájában találjuk Lukács evangélista csontvázát is. A koponya nélküli csontokat itt, ebben a bazilikában őrzik, míg a koponyát Prágában, a Szent Vitus székesegyházban.
 

 Metrotram 
az egysínű padovai villamos. Az állami egysínű közlekedési rendszer, ha teljesen kész lesz, több mint 10 km hosszú lesz. Ma a Metrotram egy új, egységes vasúti tömegközlekedési rendszer, amely csendes, szennyezésmentes és energiatakarékos.

Ha ki szeretnéd próbálni milyen rajta az utazás, akkor kattints a villamosra!

Arborétum
Padovában találhatjuk a világ legrégibb botanikuskertjét. Nagyon büszkék az egyik pálmájukra, ami alatt Goethe is pihent.

Álljunk meg egy perce és próbáljunk elcsendesedni, gondolatban mi is ebben a csodálatos kertben lehetünk. Lehet, hogy szükség lesz az erőfeszítéseinkre, mert szaladgálnak körülöttünk a gyerekek, vagy a a szomszédban hangos felújítás folyik, mégis próbáljunk csak magunkban lenni, magunkban maradni ha egy rövid időre is.  Becsukhatjuk a szemünket, ha úgy könnyebben megy és képzeljük el, hogy pont akkor vagyunk ott, amikor Goethe is ott pihen ezalatt a pálma alatt. Vajon ő mit csinált közben? Imádkozott? Hagyjuk, hogy amit a képeken látunk, az emlékeket, érzéseket ébresszen bennünk.


Köszönjük kedves Zarádokok a hozzászólásokat és a kéréseket!

Aranka vágya, hogy  a bazilikában "szeretnék itt egy igazi hangversenyt hallani"7. Virtuális zarándoklat - 1. nap: PadovaEz itt Padova térképe, ahol jól látható, mennyi lenne a látnivaló. Sok!
Jó lenne sátrat verni, mert  jó itt nekünk, de választanunk kell, mert tovább fogunk menni.

"Ebben a törpe, emberi világban élünk, de képesek vagyunk kis időre fölébe emelkedni ennek a világnak, képesek vagyunk felülről látni a világot, képesek vagyunk megsejteni valamit abból amire teremtve vagyunk, amire a szívünk vágyik, amiről csak annyit tudunk szavakba foglalni, amit Péter apostol mondott: "Uram, jó nekünk itt lenni."


Virtuális zarándoklat - 1. napja Padovában

- Capella degli Scrovegni kápolna, itt kezdtük a napot Szentírás olvasással. - bemutató videóval
- Prato della Valle - Európa második legnagyobb tere
- Padova leghíresebb zarándokhelye a Santa Giustina (Szent Jusztina) bazilika - videóval
- városnézés  Metrotram-mal az egysínű padovai villamossal - olasz zenével 
- a botanikus kert meglátogatása 


Capella degli Scrovegni kápolna

Capella degli Scrovegni (kápolna) Giotto freskói miatt világhíres. Enrico degli Scrovegni 1303-ban építtette a kápolnát remélve, hogy ezzel megkíméli halott apját a pokolban való örökkévaló kárhozattól.


A kápolna belsejének minden centiméterét Giotto által 1303 és 1305 között készített freskók borítják Krisztus életéről.  Egy igazi gyöngyszem, és nagyon jó volt látni, hogy mindent megtesznek, hogy még sokáig látogatható legyen.
Videó a kápolnáról


A kápolna picike, ezért meghatározott számú látogató léphet csak be egyszerre. Belépés előtt van egy 15 perces videóvetítés, miközben az emberek aklimatizálódnak a helységhez. Ezután szabad csak megcsodálni a freskókat, ami szintén maximum 15 perc.Prato della Valle tér


A 90 000 négyzetméteres Prato della Valle tér Olaszország legnagyobb, a moszkvai Vörös tér után Európa második legnagyobb tere. A téren található hatalmas ovális füves parkot víz veszi körül, melynek mindkét partján összesen 78 szobor sorakozik.  A téren rendszeresen szoktak fesztiválokat rendezni.

A tér sarkában található a Santa Giustina-bazilika.

Szent Jusztina bazilika


Santa Giustina bazilika és apátság
Santa Giustina (Szent Jusztina) bazilika és apátság

*****
Ha éppen Pünkösdkor jársz erre, akkor a kupolából aláhulló rózsaeső fogad , amely szimbolizálja a Szentlélek eljövetelét, a apostolokra mennyből leszálló lángnyelveket.


Padova leghíresebb és legnagyobb temploma és talán észak-Olaszország legnagyobb zarándokhelye, a Santa Giustina (Szent Jusztina) bazilika és apátság, amelynek a hetedik kápolnájában találjuk Lukács evangélista csontvázát is. A koponya nélküli csontokat itt, ebben a bazilikában őrzik, míg a koponyát Prágában, a Szent Vitus székesegyházban.
 

 Metrotram 
az egysínű padovai villamos. Az állami egysínű közlekedési rendszer, ha teljesen kész lesz, több mint 10 km hosszú lesz. Ma a Metrotram egy új, egységes vasúti tömegközlekedési rendszer, amely csendes, szennyezésmentes és energiatakarékos.

Ha ki szeretnéd próbálni milyen rajta az utazás, akkor kattints a villamosra!

Arborétum
Padovában találhatjuk a világ legrégibb botanikuskertjét. Nagyon büszkék az egyik pálmájukra, ami alatt Goethe is pihent.

Álljunk meg egy perce és próbáljunk elcsendesedni, gondolatban mi is ebben a csodálatos kertben lehetünk. Lehet, hogy szükség lesz az erőfeszítéseinkre, mert szaladgálnak körülöttünk a gyerekek, vagy a a szomszédban hangos felújítás folyik, mégis próbáljunk csak magunkban lenni, magunkban maradni ha egy rövid időre is.  Becsukhatjuk a szemünket, ha úgy könnyebben megy és képzeljük el, hogy pont akkor vagyunk ott, amikor Goethe is ott pihen ezalatt a pálma alatt. Vajon ő mit csinált közben? Imádkozott? Hagyjuk, hogy amit a képeken látunk, az emlékeket, érzéseket ébresszen bennünk.


Köszönjük kedves Zarádokok a hozzászólásokat és a kéréseket!

Aranka vágya, hogy  a bazilikában "szeretnék itt egy igazi hangversenyt hallani"Posted at 18:50 |  by Katolikusok Csoportja


Háromszor három óra már
az Úr kegyelméből lejár:
ki három és egy teljesen,
őt áldjuk dallal lelkesen.

Isten szentséges titkait
hűséggel tartsa tiszta szív:
Szent Péter itt a mesterünk,
gyógyító csodával tanít.

Lélekben zsoltározva így
a szent apostolok nyomán,
Krisztustól kérjünk általuk
a gyenge lábnak új erőt.

Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,
és egyszülött örök Fiát,
s a Szentlelket, ki Vigaszunk
meg nem szűnő időkön át. 
Ámen.

(Részlet a ma délutáni zsolozsmából)Belegondoló! 

Ami nélkül nincs zarándoklat: imádságos lelkület és bűnbánat
Küldjetek be imádságokat, - akár ide a hozzászólásba, vagy email címünkre -hogy elkészíthessük közös zarándok imafüzetünket a zarándoklat végére, amit majd magunkkal vihetünk a következő utunkra: Betlehembe.

email címünk: katolikusokcsoportja@gmail.com


Urunk, oltalmazz bennünket, amint ígérted és élni fogunk.

8. Zarándok imafüzetünkben ez áll: 15 óra 00 percHáromszor három óra már
az Úr kegyelméből lejár:
ki három és egy teljesen,
őt áldjuk dallal lelkesen.

Isten szentséges titkait
hűséggel tartsa tiszta szív:
Szent Péter itt a mesterünk,
gyógyító csodával tanít.

Lélekben zsoltározva így
a szent apostolok nyomán,
Krisztustól kérjünk általuk
a gyenge lábnak új erőt.

Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,
és egyszülött örök Fiát,
s a Szentlelket, ki Vigaszunk
meg nem szűnő időkön át. 
Ámen.

(Részlet a ma délutáni zsolozsmából)Belegondoló! 

Ami nélkül nincs zarándoklat: imádságos lelkület és bűnbánat
Küldjetek be imádságokat, - akár ide a hozzászólásba, vagy email címünkre -hogy elkészíthessük közös zarándok imafüzetünket a zarándoklat végére, amit majd magunkkal vihetünk a következő utunkra: Betlehembe.

email címünk: katolikusokcsoportja@gmail.com


Urunk, oltalmazz bennünket, amint ígérted és élni fogunk.

Posted at 18:00 |  by Katolikusok Csoportja
Harangszó

Neked mit jelent?

a reggeli, a déli és az esti harangszó
A déli harangszó eredete az imádság Szűz Máriához, majd később az Úr Angyalához, de eredménye a magyarság „jellegzetes összefüggése”. Ez a fajta jelentéstulajdonítás/értékadás gyakran elfedi a délidő jelzését, ezáltal felfedve – akár a vallástalan emberekben is – a rejtőző öntudatlan hitet."

És "vajon mit jelent a posztmodern ember számára a harangszó? Szervezi-e a napi aktivitását vagy kulturális öröksége részének tekinti-e, netán olyasvalaminek, ami megzavarja a nyugalmát?

A harang erőteljes hangja pontosan az „égig terjedést” teszi nyilvánvalóvá az ember számára. Kapcsolatot létesít a világ (kozmosz) szférái között – föld, világ, ég – és azt a bizalmat sugározza, hogy nem vagyunk egyedül, „isten ege alatt”.


Forrás: harang projekt


Esti harangszóval térünk nyugovóra

9. Nem vagyunk egyedül „Isten ege alatt”

Harangszó

Neked mit jelent?

a reggeli, a déli és az esti harangszó
A déli harangszó eredete az imádság Szűz Máriához, majd később az Úr Angyalához, de eredménye a magyarság „jellegzetes összefüggése”. Ez a fajta jelentéstulajdonítás/értékadás gyakran elfedi a délidő jelzését, ezáltal felfedve – akár a vallástalan emberekben is – a rejtőző öntudatlan hitet."

És "vajon mit jelent a posztmodern ember számára a harangszó? Szervezi-e a napi aktivitását vagy kulturális öröksége részének tekinti-e, netán olyasvalaminek, ami megzavarja a nyugalmát?

A harang erőteljes hangja pontosan az „égig terjedést” teszi nyilvánvalóvá az ember számára. Kapcsolatot létesít a világ (kozmosz) szférái között – föld, világ, ég – és azt a bizalmat sugározza, hogy nem vagyunk egyedül, „isten ege alatt”.


Forrás: harang projekt


Esti harangszóval térünk nyugovóra

Posted at 17:55 |  by Katolikusok Csoportja
Szent Pál apostol ezt írja a Korintusiakhoz írt első levelében: "A legkiválóbb út a szeretet." 
Mi is ezen az úton igyekszünk továbbhaladni.

Padova  elsősorban Páduai Szent Antal városa, akinek sírját, ereklyéit a városközpont közelében látható Szent Antal-bazilika őrzi.


Szent Antal bazilika madártávlatból


Szent Antal bazilika  földközelből„Pax et bonum! – Béke és Áldás mindenkinek!  - 
ezzel a ferences köszöntéssel belépünk a Szent Antal bazilikába. 


A Páduai Szent Antal bazilika

Szent Antalt már életében is nagyon tisztelték az emberek, úgy hívták: A Szent. A bazilikát az ő tiszteletére építette a város. Földi maradványait először Padova külvárosában temették el, majd amikor elkészült a bazilika, ünnepség keretében áthelyezték ide. Bagnoregiói Bonaventum atya, aki ekkor a rend generálisa volt, azt parancsolta, hogy nyissák ki a koporsót. Ekkor fedezte fel, hogy az eltelt idő (32 év) alatt a Szent nyelve csaknem épségében megmaradt.


Azóta külön őrzik egy értékes ereklyetartóban. Majdnem 100 évvel később újra felnyitották a koporsót, akkor pedig az állcsontját tették át egy másik ereklyetartóba.

Kedves Zarándokok!
Ugyanitt találkozunk és folytatjuk utunkat kb. két óra múlva.

Aki marad, az egy virtuális túrán vehet részt, pontosabban kettőn.
(Java program szükséges a megtekintéséhez - amely ingyenes, és fel fogja ajánlani.)


 10. Béke és Áldás mindenkinek

Szent Pál apostol ezt írja a Korintusiakhoz írt első levelében: "A legkiválóbb út a szeretet." 
Mi is ezen az úton igyekszünk továbbhaladni.

Padova  elsősorban Páduai Szent Antal városa, akinek sírját, ereklyéit a városközpont közelében látható Szent Antal-bazilika őrzi.


Szent Antal bazilika madártávlatból


Szent Antal bazilika  földközelből„Pax et bonum! – Béke és Áldás mindenkinek!  - 
ezzel a ferences köszöntéssel belépünk a Szent Antal bazilikába. 


A Páduai Szent Antal bazilika

Szent Antalt már életében is nagyon tisztelték az emberek, úgy hívták: A Szent. A bazilikát az ő tiszteletére építette a város. Földi maradványait először Padova külvárosában temették el, majd amikor elkészült a bazilika, ünnepség keretében áthelyezték ide. Bagnoregiói Bonaventum atya, aki ekkor a rend generálisa volt, azt parancsolta, hogy nyissák ki a koporsót. Ekkor fedezte fel, hogy az eltelt idő (32 év) alatt a Szent nyelve csaknem épségében megmaradt.


Azóta külön őrzik egy értékes ereklyetartóban. Majdnem 100 évvel később újra felnyitották a koporsót, akkor pedig az állcsontját tették át egy másik ereklyetartóba.

Kedves Zarándokok!
Ugyanitt találkozunk és folytatjuk utunkat kb. két óra múlva.

Aki marad, az egy virtuális túrán vehet részt, pontosabban kettőn.
(Java program szükséges a megtekintéséhez - amely ingyenes, és fel fogja ajánlani.)


 Posted at 17:00 |  by Katolikusok Csoportja

Az imakönyv előszava:

A jó Isten, mint kegyes és irgalmas Gondviselője mindnyájunknak, minden időben talál bölcs módot arra, hogy az emberiséget magához térítse. Bizonyos, hogy a „Páduai Szent Antal tisztelete” is csak egy ilyen bölcs eszköz és mód, mellyel a jóságos Úr Istennek különös, nagy céljai lehetnek. Mert, fájdalom! manapság nagyon is sok ember kezd megfeledkezni az Istenről és parancsolatairól és főleg a felebaráti szeretet parancsa az, mellyel úgyszólván senki sem törődik. Mindenki a vagyon után futkos, a kenyérért sokan eladják örök lelki üdvösségüket is, míg ezrek és milliók a legborzasztóbb szükséget szenvedik, s nincsen könyörületes szív, amely enyhítene nyomorukon.

Ezt a szerencsétlen, bűnös, lelketlen állapotot akarja tehát a jó Isten megváltoztatni, amidőn számtalan kegyelemmel tudtára adja az embereknek, hogy a nagy Csodatevő Szent Antal közbenjárására Isten segítségét megnyerhetik mindenféle bajukban mindazok, kik a nagy Szenthez folyamodnak, és a szegények táplálására valamely alamizsnára kötelezik magukat. Íme, mily csodálatos is az Isteni Gondviselés! Amidőn egyrészről a szegények ezreinek nyomora szinte elviselhetetlen, s már- már nyílt és erőszakoskodó elégedetlenségbe tör ki, amidőn másrészt számos dúsgazdag szinte kegyetlen gőggel nézi le nyomorgó embertársát: akkor int mindnyájunkat Páduai Szent Antallal a jó Úristen, hogy térjünk Istenhez mindnyájan: szegények, jómódúak egyaránt.

A szegény ne vesztegesse az időt hiábavaló sopánkodással és duzzogással, mert hiszen Isten nem feledkezett meg róla, s kenyeréről gondoskodik Szent Antal érdemeiért; a gazdag pedig ismerje el Isten jóvoltát és hatalmát s a vett javakért legyen hálás, táplálja Szent Antal szegényeit. Íme, ez a „Páduai Szent Antal tiszteletének” nagy jelentősége.

11. Szent Antal kis imakönyve


Az imakönyv előszava:

A jó Isten, mint kegyes és irgalmas Gondviselője mindnyájunknak, minden időben talál bölcs módot arra, hogy az emberiséget magához térítse. Bizonyos, hogy a „Páduai Szent Antal tisztelete” is csak egy ilyen bölcs eszköz és mód, mellyel a jóságos Úr Istennek különös, nagy céljai lehetnek. Mert, fájdalom! manapság nagyon is sok ember kezd megfeledkezni az Istenről és parancsolatairól és főleg a felebaráti szeretet parancsa az, mellyel úgyszólván senki sem törődik. Mindenki a vagyon után futkos, a kenyérért sokan eladják örök lelki üdvösségüket is, míg ezrek és milliók a legborzasztóbb szükséget szenvedik, s nincsen könyörületes szív, amely enyhítene nyomorukon.

Ezt a szerencsétlen, bűnös, lelketlen állapotot akarja tehát a jó Isten megváltoztatni, amidőn számtalan kegyelemmel tudtára adja az embereknek, hogy a nagy Csodatevő Szent Antal közbenjárására Isten segítségét megnyerhetik mindenféle bajukban mindazok, kik a nagy Szenthez folyamodnak, és a szegények táplálására valamely alamizsnára kötelezik magukat. Íme, mily csodálatos is az Isteni Gondviselés! Amidőn egyrészről a szegények ezreinek nyomora szinte elviselhetetlen, s már- már nyílt és erőszakoskodó elégedetlenségbe tör ki, amidőn másrészt számos dúsgazdag szinte kegyetlen gőggel nézi le nyomorgó embertársát: akkor int mindnyájunkat Páduai Szent Antallal a jó Úristen, hogy térjünk Istenhez mindnyájan: szegények, jómódúak egyaránt.

A szegény ne vesztegesse az időt hiábavaló sopánkodással és duzzogással, mert hiszen Isten nem feledkezett meg róla, s kenyeréről gondoskodik Szent Antal érdemeiért; a gazdag pedig ismerje el Isten jóvoltát és hatalmát s a vett javakért legyen hálás, táplálja Szent Antal szegényeit. Íme, ez a „Páduai Szent Antal tiszteletének” nagy jelentősége.

Posted at 16:50 |  by Katolikusok Csoportja
Kezünkben Szent Antal imakönyve, miközben a sírjánál van egy kis sorban állás, de távolabbról is imádkozhatunk. Páduai Szent Antal életében a csodák mindennaposnak számítottak. Van aki a sír megérintésétől várja gyógyulását, de a csodák "távolról" is működnek.

Belegondoló:
Mekkora lehetett Szent Antal hite? 
Milyen a mi, személyes, hitünk? Tudunk-e áldozatot hozni Istenért, hitünkért?


Mit is kérjünk imában?
Azonban tudnunk kell, hogy mindezt a kegyelem állapotában tegyük. Ez azt jelenti, hogy ha súlyos bűn terheli lelkünket, akkor attól igyekezzünk megszabadulni mielőbb a szentgyónásban. Ki kell emelnünk a gyűlöletet, a haragot, illetve amit az Úr Jézus az ima meghallgatásának és az isteni megbocsátás feltételeként szab meg, a megbocsátást,  a szívbéli megbocsátást.Az egyik legfontosabb kincs, érték, a vallásos ember életében, amit Szent Antal segítségével föl kellene frissítenünk „ÉLŐ HIT” – mert élő hit nélkül nem lehet senki sem kedves Isten előtt – áll a zsidókhoz irt levélben.
Arany János pedig így fogalmaz a fiához címzett versében:


"Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít."

De miből is áll az élő hit, amit különösen most a HIT ÉVÉBEN kérni szeretnénk Istentől a nagy csodatevő szent közbenjárására?
Istenben hinni azt jelenti, hogy csatlakozunk hozzá, befogadjuk tanítását, és örömmel engedelmeskedünk neki kinyilatkoztatása szerint. A hit az egész ember személyes válasza Istennek. A Bibliában Isten Szava hallhatóvá válik és táplálja a Vele való baráti kapcsolatunkat. A Biblia a hitről beszél nekünk, olyan történetről, amelyben Isten az emberiséghez közeledik, és végül kinyilatkoztatja magát véglegesen Jézus személyében.

„Hinni Istenben egyszerre ajándék és elkötelezettség, (vagyis akiben hiszek, és ahogyan hiszek, úgy kell élnem! Ugyanakkor) isteni kegyelem és emberi felelősség, az Istennel való párbeszéd megtapasztalása, aki szeretetből szól az emberekhez, mint barátaihoz. Azért szól hozzánk, hogy a hitben és a hittel szeretetközösségre tudjunk lépni vele” Benedek pápa.

Páduai Szent Antal prédikál

Azt jegyezték fel róla, hogy amikor valahová megérkezett: „Minden oldalról özönlött feléje a nép.  Szavai magukkal ragadnak, viszik vonzzák a lelkeket, a Felfeszítetthez… Szavainak lehetetlen ellenállni.”

Szent Antallal kapcsolatban mi hajlamosak vagyunk arra, hogy csupán a tetteknél álljunk meg. Ma is tetteket, csodákat várunk tőle, szeretnénk a legrövidebb utat választani. A legkevesebb erőfeszítéssel nagy ajándékokban részesülni.  Szent Antal  mély hitre, Istenhez való ragaszkodásra akar nevelni, az lenne a legnagyobb csodája, ha még inkább növekednénk az Isten iránti szeretetben, egymás megbecsülésében, hogyha jobbakká lennénk. (Erről olvashatunk a bejegyzés végén egy tanúságtételt.)

Az Úr Jézus is mielőtt meggyógyította a betegeket hitet kért tőlük. A vakon születettől azt kérdezi hiszel-e az ember fiában. Az pedig visszakérdez, ki az Uram hinni akarok benne?
         
Szent Antalt is ez jellemezte: őszinte és mély ragaszkodás az Úr Jézushoz. Ennek jutalmaként kapta meg a nagy kegyelmet, hogy karjaiban tarthatta a kis Jézust, ahogyan szobrokon, képeken ábrázolni szokták. Nekünk is Őt kínálja fel életünk Urául. Ugyanakkor közbenjáró imájáról biztosít, bennünket.


Mi fizikailag nem tarthatjuk az ölünkben Jézust, mégis megtörténhet a csoda, lelki karjainkkal mi is átöleljük és a szentáldozásban  a szívünkbe fogadhatjuk a Szentségi Úr Jézust. Kérjük hát, kedves szentünk közbenjáró segítségét, hogy egyéni és közösségi életünkben méltó gyümölcsöket hozzon ez az ünnep és egész keresztény életünk.

Páduai Szent Antal személyében olyan Krisztus követő áll előttünk példaképként, akire felnézhetünk, akitől tanulhatunk, akinek közbenjáró imájától nagyon sokat remélhetünk.


*************************

Álljon itt hitünk erősítésére és Isten dicsőségére T.Judit  tanúságtétele, ő fordította 
A csodák könyvét Páduai Szent Antaltól.


"Szívből kívánom a Kedves Olvasónak mindazt az örömöt, hitet és vigasztalást, amit én a fordítás közben az eredeti szövegből kaptam. Ezt igyekeztem átadni, megmutatni mindenkinek."
Tisztelettel és üdvözlettel: Tekulics Judit
2008.09.26.
********************************

A beküldött tanúságtételek felkerülnek a blogba, 
ne rejtsük véka alá a kapott kegyelmeket!

email: katolikusokcsoportja@gmail.com 


12. Az egyik legfontosabb kincset kérjük

Kezünkben Szent Antal imakönyve, miközben a sírjánál van egy kis sorban állás, de távolabbról is imádkozhatunk. Páduai Szent Antal életében a csodák mindennaposnak számítottak. Van aki a sír megérintésétől várja gyógyulását, de a csodák "távolról" is működnek.

Belegondoló:
Mekkora lehetett Szent Antal hite? 
Milyen a mi, személyes, hitünk? Tudunk-e áldozatot hozni Istenért, hitünkért?


Mit is kérjünk imában?
Azonban tudnunk kell, hogy mindezt a kegyelem állapotában tegyük. Ez azt jelenti, hogy ha súlyos bűn terheli lelkünket, akkor attól igyekezzünk megszabadulni mielőbb a szentgyónásban. Ki kell emelnünk a gyűlöletet, a haragot, illetve amit az Úr Jézus az ima meghallgatásának és az isteni megbocsátás feltételeként szab meg, a megbocsátást,  a szívbéli megbocsátást.Az egyik legfontosabb kincs, érték, a vallásos ember életében, amit Szent Antal segítségével föl kellene frissítenünk „ÉLŐ HIT” – mert élő hit nélkül nem lehet senki sem kedves Isten előtt – áll a zsidókhoz irt levélben.
Arany János pedig így fogalmaz a fiához címzett versében:


"Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít."

De miből is áll az élő hit, amit különösen most a HIT ÉVÉBEN kérni szeretnénk Istentől a nagy csodatevő szent közbenjárására?
Istenben hinni azt jelenti, hogy csatlakozunk hozzá, befogadjuk tanítását, és örömmel engedelmeskedünk neki kinyilatkoztatása szerint. A hit az egész ember személyes válasza Istennek. A Bibliában Isten Szava hallhatóvá válik és táplálja a Vele való baráti kapcsolatunkat. A Biblia a hitről beszél nekünk, olyan történetről, amelyben Isten az emberiséghez közeledik, és végül kinyilatkoztatja magát véglegesen Jézus személyében.

„Hinni Istenben egyszerre ajándék és elkötelezettség, (vagyis akiben hiszek, és ahogyan hiszek, úgy kell élnem! Ugyanakkor) isteni kegyelem és emberi felelősség, az Istennel való párbeszéd megtapasztalása, aki szeretetből szól az emberekhez, mint barátaihoz. Azért szól hozzánk, hogy a hitben és a hittel szeretetközösségre tudjunk lépni vele” Benedek pápa.

Páduai Szent Antal prédikál

Azt jegyezték fel róla, hogy amikor valahová megérkezett: „Minden oldalról özönlött feléje a nép.  Szavai magukkal ragadnak, viszik vonzzák a lelkeket, a Felfeszítetthez… Szavainak lehetetlen ellenállni.”

Szent Antallal kapcsolatban mi hajlamosak vagyunk arra, hogy csupán a tetteknél álljunk meg. Ma is tetteket, csodákat várunk tőle, szeretnénk a legrövidebb utat választani. A legkevesebb erőfeszítéssel nagy ajándékokban részesülni.  Szent Antal  mély hitre, Istenhez való ragaszkodásra akar nevelni, az lenne a legnagyobb csodája, ha még inkább növekednénk az Isten iránti szeretetben, egymás megbecsülésében, hogyha jobbakká lennénk. (Erről olvashatunk a bejegyzés végén egy tanúságtételt.)

Az Úr Jézus is mielőtt meggyógyította a betegeket hitet kért tőlük. A vakon születettől azt kérdezi hiszel-e az ember fiában. Az pedig visszakérdez, ki az Uram hinni akarok benne?
         
Szent Antalt is ez jellemezte: őszinte és mély ragaszkodás az Úr Jézushoz. Ennek jutalmaként kapta meg a nagy kegyelmet, hogy karjaiban tarthatta a kis Jézust, ahogyan szobrokon, képeken ábrázolni szokták. Nekünk is Őt kínálja fel életünk Urául. Ugyanakkor közbenjáró imájáról biztosít, bennünket.


Mi fizikailag nem tarthatjuk az ölünkben Jézust, mégis megtörténhet a csoda, lelki karjainkkal mi is átöleljük és a szentáldozásban  a szívünkbe fogadhatjuk a Szentségi Úr Jézust. Kérjük hát, kedves szentünk közbenjáró segítségét, hogy egyéni és közösségi életünkben méltó gyümölcsöket hozzon ez az ünnep és egész keresztény életünk.

Páduai Szent Antal személyében olyan Krisztus követő áll előttünk példaképként, akire felnézhetünk, akitől tanulhatunk, akinek közbenjáró imájától nagyon sokat remélhetünk.


*************************

Álljon itt hitünk erősítésére és Isten dicsőségére T.Judit  tanúságtétele, ő fordította 
A csodák könyvét Páduai Szent Antaltól.


"Szívből kívánom a Kedves Olvasónak mindazt az örömöt, hitet és vigasztalást, amit én a fordítás közben az eredeti szövegből kaptam. Ezt igyekeztem átadni, megmutatni mindenkinek."
Tisztelettel és üdvözlettel: Tekulics Judit
2008.09.26.
********************************

A beküldött tanúságtételek felkerülnek a blogba, 
ne rejtsük véka alá a kapott kegyelmeket!

email: katolikusokcsoportja@gmail.com 


Posted at 16:00 |  by Katolikusok Csoportja

A Szent sírjától a Piazza delle Erbe, magyarul a Füvek Tere felé igyekszünk.
Ez a tér a zöldségárusok terepe. Itt áll a Palazzo della Ragione, azaz az Igazság palotája

Az igazság palotája

Közvetlen szomszédságában található a Piazza delle Frutti, vagyis a Gyümölcsök Tere, ahol pedig a gyümölcsöké és a virágoké a főszerep.

Búcsút intünk Szent Antalnak, Padovának, de előtte még a főtéren vár bennünket  Szent Márk könyvét tartó oroszlánja és a híres óratorony.

Befejezésül  itt 3D (három dimenziós)
monumentális fényshowt láthatunk, 10 projektorral kivetítve az óratorony épületére.

Amit látni fogunk ahhoz
fontos, hogy már előtte gondoljunk bele:

Belegondoló: a földön az idő burkában vagyunk
Indulunk tovább Assisibe, de még pár üdvözlőlap megírására jut idő.


Padovai ArborétumPadova főtereSzent Patrik:
Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Amen.

13. Padova, eljött az igazság pillanata


A Szent sírjától a Piazza delle Erbe, magyarul a Füvek Tere felé igyekszünk.
Ez a tér a zöldségárusok terepe. Itt áll a Palazzo della Ragione, azaz az Igazság palotája

Az igazság palotája

Közvetlen szomszédságában található a Piazza delle Frutti, vagyis a Gyümölcsök Tere, ahol pedig a gyümölcsöké és a virágoké a főszerep.

Búcsút intünk Szent Antalnak, Padovának, de előtte még a főtéren vár bennünket  Szent Márk könyvét tartó oroszlánja és a híres óratorony.

Befejezésül  itt 3D (három dimenziós)
monumentális fényshowt láthatunk, 10 projektorral kivetítve az óratorony épületére.

Amit látni fogunk ahhoz
fontos, hogy már előtte gondoljunk bele:

Belegondoló: a földön az idő burkában vagyunk
Indulunk tovább Assisibe, de még pár üdvözlőlap megírására jut idő.


Padovai ArborétumPadova főtereSzent Patrik:
Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Amen.

Posted at 15:50 |  by Katolikusok Csoportja
Reggeli fohásszal köszöntjük az Urat - távolban  Assisi


Fölséges és dicsőséges Isten,
Ragyogd be szívem sötétségét,
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt,
És tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram,
Hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.

Assisi Szent Ferenc


Elindultunk Assisibe szívünkben hálával, gyertek tovább velünk.

katt a fenti szövegre
14. Elindultunk Assisibe szívünkben hálával

Reggeli fohásszal köszöntjük az Urat - távolban  Assisi


Fölséges és dicsőséges Isten,
Ragyogd be szívem sötétségét,
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt,
És tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram,
Hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.

Assisi Szent Ferenc


Elindultunk Assisibe szívünkben hálával, gyertek tovább velünk.

katt a fenti szövegre
Posted at 13:00 |  by Unknown

Text Widget

Jézus azt mondja: „Én vagyok az út...” Egyszerű dolgunk van, ha ezt a kijelentést komolyan vesszük, hiszen ha előttünk az Út, akkor nincs más feladatunk, mint végigmenni rajta. Ő célhoz vezet, csupán követnünk kell tanítását, és legfőképpen életpéldáját. Ha pedig valaki még ezek után is félne elindulni, jelzőtáblákként, illetve -lámpákként ott vannak a szentek, - és várnak is bennünket Padovában, Assisiben, Rómában és Rotondóban - akik szintén útbaigazítanak, és modellt nyújtanak az Isten felé vezető úton.

Jó zarándoklatot kedves "Virtuális" Zarándokok!
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.
back to top